Indkøb

 

Alle virksomheder har behov for et solidt leverandørforhold. Et af vore primære mål er, at sikre en løbende

samhandel, baseret på tiltro og gensidig respekt, med vore forretningsforbindelser i alle lande.

Vi anser leverandør-siden som værende en integreret del af vort daglige arbejde.

Vista Food har et vidtforgrenet leverandørnetværk, og får varer fra lande så fjernt som New Zealand.

Vi besøger og auditerer løbende vore leverandører, hvilket er din sikkerhed for at det leverede produkt lever op til

de høje forventninger vore kunder kræver.